thẩm định giá đông dương, định giá sunvalue, cong ty dinh gia dong duong

 • Thẩm định giá Bất Động Sản: Bất động sản dân cư, Bất Động Sản Thương Mại, Bất Động Sản Công Nghiệp (Đất, khu công nghiệp, hạ tầng,..), Thẩm định giá Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng – SunResort
 • Thẩm định giá dự án đầu tư
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định giá Động Sản: Ô tô, tàu biển, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất…
 • Thầm định giá Tài Nguyên

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH:

 1. Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp
 2. Phương pháp chi phí
 3. Phương pháp đầu tư
 4. Phương pháp thặng dư
 5. Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH:

 1. Mua bán, chuyển nhượng.
 2. Vay vốn ngân hàng.
 3. Góp vốn liên doanh.
 4. Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
 5. Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
 6. Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
 7. Hoạch toán kế toán, tính thuế.
 8. Tư vấn và lập dự án đầu tư.
 9. Chứng minh tài sản du học, du lịch…