Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6 năm 2024

283 lượt xem

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc Hội chính thức đồng ý cho Chính phủ tiếp tục giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% từ 1/1/2024 – 30/6/2024 cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

giảm thuế vat, thue vat 2024, kỳ hop thứ 6 2024, giảm 2% thế giá trị gia tăng

Giảm 2% thuế VAT cho nhiều ngành hàng, dịch vụ đến hết tháng 6

Sáng 29/11/2023, với tỷ lệ tán thành 96,56% (477 phiếu), Quốc hội đã chính thức thông qua một số nội dung quan trọng được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là việc có hay không tiếp tục giữ mức thuế VAT 8% như hiện nay trong năm 2024 cho các ngành hàng, dịch vụ tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trong năm 2022.

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế VAT cho những hàng hóa, dịch vụ, ngành hàng thuộc đối tượng nêu trên từ 1/1/2024 – 30/6/2024. Đây được xem là hành động thiết thực nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế – xã hội trong nước sớm vượt qua khó khăn.

giảm thuế vat, thue vat 2024, kỳ hop thứ 6 2024, giảm 2% thế giá trị gia tăng

Theo Bộ Tài chính, ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng.

Không giảm thuế cho kinh doanh bất động sản

Mức giảm 2% thế VAT nêu trên không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung trên, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

giảm thuế vat, thue vat 2024, kỳ hop thứ 6 2024, giảm 2% thế giá trị gia tăng

Kết luận

Việc giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% được áp dụng lần đầu từ 1/7/2023 – 31/12/2023 theo  Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV (tháng 6/2013). Như vậy mức giảm 2% thuế VAT cho những ngành hàng, dịch vụ thuộc điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội sẽ được kéo dài đến hết tháng 6 năm 2024.

Thông tin liên hệ