Chốt giảm 30% tiền thuê đất nhà nước năm 2023 từ 20/11

245 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm 30% tiền thuê đất Nhà nước trong năm 2023, được áp dụng từ 20/11 nhằm hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn này. Mức giảm này sẽ được được áp dụng cho hầu hết các đối tượng đang thuê đất trả tiền hàng năm hiện nay.

đất trả tiền hàng năm, đất thuê trả tiền, định giá đất trả tiền, giảm tiền thuê đất

Giảm 30% tiền thuê đối với đất trả tiền hàng năm

Theo như Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với diện tích đất đang được Nhà nước cho Doanh nghiệp, đơn vị – tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình…thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Quy định được áp dụng với mọi đối tượng thuê đất

Ngoài những chủ thể nêu trên, Quyết định giảm 30% tiền thuê đất cũng được áp dụng đối với cả các chủ thể thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

đất trả tiền hàng năm, đất thuê trả tiền, định giá đất trả tiền, giảm tiền thuê đất

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý là quyết định giảm 30% tiền thuê đất này sẽ không được ấp dụng với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Nhanh chóng thông tin đến doanh nghiệp, cá nhân đang thuê đất

Ngay sau khi Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg được ban hành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 08/CĐ-TCT về việc thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

đất trả tiền hàng năm, đất thuê trả tiền, định giá đất trả tiền, giảm tiền thuê đất

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg đến với đông đảo danh nghiệp, cá nhân, tổ chức, đơn vị…thuộc diện áp dụng quy định này.

Nguồn: tổng hợp Internet

Thông tin liên hệ: