Chuẩn mực thẩm định giá tài sản vô hình mới nhất

140 lượt xem

Khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, tùy vào mục đích thẩm định giá, có thể phân tích: dòng thu nhập từ việc sử dụng tài sản vô hình đối với người sử dụng tài sản vô hình, dòng thu nhập từ việc thu tiền sử dụng tài sản vô hình đối với người sở hữu tài sản vô hình, hoặc cả hai dòng thu nhập trên.

Từ 1.7 việc thẩm định giá tài sản vô hình sẽ được thực hiện theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình. Đây là nội dung thuộc Thông tư số 37/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính  mới ban hành.

tài sản vô hình, định giá tài sản vô hình, chuẩn mực thẩm định giá, bộ tài chính

Quy định khái niệm về tài sản vô hình

Tài sản vô hình được quy định trong chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam là tài sản vô hình xác định được và thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

 1. Có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình;
 2. Có khả năng tạo thu nhập từ tài sản vô hình;
 3. Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được bằng tiền.

Như vậy, một tài sản vô hình chỉ có thể thẩm định giá khi và chỉ khi đáp ứng đồng thời các điều kiện trên. Dựa vào các Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ áp dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp nhất với loại hình, hiện trạng, mục đích định giá của tài sản vô hình đó.

Phân loại tài sản vô hình

Theo nội dung của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình, phân loại tài sản vô hình gồm:

 • Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật. Ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác. Ví dụ như danh sách khách hàng – đối tác, cơ sở dữ liệu.
 • Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện theo quy định.

tài sản vô hình, định giá tài sản vô hình, chuẩn mực thẩm định giá, bộ tài chính

Phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình

Các phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình được Bộ tài chính quy định, dựa trên đặc trưng của loại hình tài sản này. Theo đó thẩm định viên hay chủ tài sản cần áp dụng phương pháp thẩm định giá thuộc các tiếp cận từ thu nhập. Cụ thể gồm 3 phương pháp chủ đạo:

 • Phương pháp tiền sử dụng tài sản vô hình
 • Phương pháp lợi nhuận vượt trội
 • Phương pháp thu nhập tăng thêm.

Khi áp dụng các phương pháp thuộc cách tiếp cận từ thu nhập, cần cân nhắc thực hiện phân tích độ nhậy để xem xét, phân tích sự thay đổi của kết quả thẩm định giá khi thay đổi giá trị của một số thông số đối với từng trường hợp thẩm định giá.

Việc áp dụng cách tiếp cận từ thu nhập trong thẩm định giá tài sản vô hình được thực hiện theo quy định tại chuẩn mực thẩm định giá này. Trường hợp chưa quy định tại chuẩn mực này thì thực hiện theo quy định tại các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam khác.

Các dòng thu nhập trong cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị của tài sản vô hình thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản vô hình mang lại.

Tài sản vô hình có thể tạo ra các dòng thu nhập thông qua việc sử dụng tài sản vô hình, sở hữu tài sản vô hình (ví dụ: thông qua việc thu tiền sử dụng tài sản vô hình), hoặc hạn chế sử dụng tài sản vô hình.

tài sản vô hình, định giá tài sản vô hình, chuẩn mực thẩm định giá, bộ tài chính

Khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, tùy vào mục đích thẩm định giá, có thể phân tích: dòng thu nhập từ việc sử dụng tài sản vô hình đối với người sử dụng tài sản vô hình, dòng thu nhập từ việc thu tiền sử dụng tài sản vô hình đối với người sở hữu tài sản vô hình, hoặc cả hai dòng thu nhập trên.

Thẩm định giá Đông Dương SunValue – Đơn vị định giá hàng đầu Việt Nam

Dịch vụ thẩm định giá, định giá tài sản vô hình là một trong những lĩnh vực chuyên sâu của Thẩm định giá Đông Dương SunValue. Chúng tôi luôn tự tin với thế mạnh của mình như: kinh nghiệm hơn 22 năm hoạt động trong ngành thẩm định giá, hệ thống 50 Chi nhánh – PGD trên toàn quốc, kho dữ liệu thông tin dồi dào, đội ngũ chuyên gia thẩm định đông đảo, có trình độ cao, quy trình thẩm định nhanh, chặt chẽ, tối giảm chi phí thẩm định…Thẩm định giá Sunvalue sẽ cung cấp cho khách hàng giá trị thương hiệu – nhãn hiệu, tài sản vô hình…một cách tối ưu nhất theo từng mục đích thẩm định.

Công ty định giá Đông Dương SunValue cam kết:

 • Sơ bộ giá trị trong vòng 24h sau khi tiếp nhận hồ sơ
 • Bảo hành giá trị thẩm định sau khi phát hành
 • Chi phí thẩm định tối ưu, cạnh tranh nhất hiện nay
 • Chứng thư, báo cáo thẩm định có giá trị pháp lý trên toàn quốc
 • Báo cáo và chứng thư thẩm định được hơn 80% Ngân hàng, tổ chức tín dụng, kiểm toán tại Việt Nam chấp thuận.

Nguồn: Bộ tài chính

 

Thông tin chi tiết: