CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

493 lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành thông báo số 1315/TB-BTC về việc công bố danh sách Doanh nghiệp thẩm định giá được phép cung cấp dịch vụ Thẩm định giá từ 1/1/2024. Theo đó, có 278 công ty thẩm định giá với gần 3000 thẩm định giá được phép thực hiện định giá tài sản và phát hành chứng thư thẩm định giá.

công ty thẩm định giá, cty định giá đủ điều kiện, bộ tài chính

278 công ty thẩm định giá được hoạt động

Ngày 29/12/2023 Bộ Tài Chính ra thông báo số 1315/TB-BTC về việc công bố Danh sách các thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh Thẩm định giá từ 1/1/2024. Theo danh sách sẽ có 278 công ty thẩm định giá cùng khoảng 3000 thẩm định viên đủ điều kiện pháp lý thực hiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá trong năm nay.  

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng thông báo 21 Doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá trong năm 2024.

Đây là thông báo thường niên của Bộ tài chính nhằm công bố những doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên đủ điều kiện; doanh nghiệp không đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trong một năm.

công ty thẩm định giá, cty định giá đủ điều kiện, bộ tài chính

Danh sách Công ty thẩm định giá năm 2024 có thể được cập nhật, thay đổi, bổ sung (nếu có) bởi Bộ Tài chính trong thời gian ban hành.

Thẩm định giá Đông DươngSunValue đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá năm 2024

Công ty thẩm định giá Đông Dương với năm thứ 8 liên tiếp được Bộ tài chính cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trên toàn quốc. Chứng thư thẩm định giá do Đông Dương – SunValue phát hành có đủ kiện pháp lý và là cơ sở xác định giá trị tài sản nhằm phục vụ những mục đích như: xác định tài sản thế chấp vay vốn, bảo lãnh tài chính cho định cư quốc tế, góp vốn liên doanh, giải quyết tranh chấp tài sản, đền bù, thừa kế…

công ty thẩm định giá, cty định giá đủ điều kiện, bộ tài chính

DS CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2024

Việc công bố Danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động trong năm 2024; các doanh nghiệp không đủ điều kiện, được Bộ Tài chính dựa trên các Thông tư, Nghị định của chính phủ; dựa trên sự đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá; sự rà soát quá trình phát hành chứng thư thẩm định giá của các doanh nghiệp trong năm 2023.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tin chi tiết: