Thời hạn chứng thư thẩm định giá bao lâu? Những điều cần biết về chứng thư thẩm định giá mới nhất

437 lượt xem

Chứng thư thẩm định giá là cơ sở pháp lý xác định giá trị của tài sản tại thời điểm định giá và sau một thời gian nhất định. Đây cũng là yêu cầu rất thường thấy trong các giao dịch như vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng – sáp nhập, góp vốn đầu tư, mua sắm, thanh lý, bồi thường… Tuy nhiên hiệu lực của chứng thư thẩm định giá cũng phải tuân theo những quy định của Bộ tài chính để đảm bảo tính chính xác về giá trị tài sản.

thời hạn chứng thư định giá, hiệu lực chứng thư thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản có ý nghĩa gì?

Thẩm định giá hay xác định giá trị tài sản là hoạt động nghiệp vụ có tính pháp lý của ngành tài chính. Sau khi thẩm định giá, các giấy tờ ghi nhận kết quả thẩm định giá sẽ có tính pháp lý và được các cơ quan pháp luật ghi nhận. Chủ sở hữu tài sản có thể sử dụng các giấy tờ đó nhằm sử dụng cho các giao dịch cụ thể như hợp đồng thẩm định giá đã ký (giữa chủ tài sản/người yêu cầu định giá và đơn vị thực hiện thẩm định giá).

Kết thúc quá trình thẩm định giá, chủ tài sản sẽ nhận được Chứng thư và Báo cáo chi tiết thẩm định giá tài sản do Công ty thẩm định giá ban hành. Trên chứng thư và báo cáo thẩm định sẽ thể hiện rõ các thông tin pháp lý của tài sản, giá trị tài sản, phương pháp thẩm định, mục đích thẩm định, thẩm định viên thực hiện thẩm định, thời hạn hiệu lực của chứng thư và báo cáo thẩm định…

Thời hạn của chứng thư thẩm định giá tài sản

Hiện nay thời hạn của chứng thư thẩm định giá được quy định theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 – Quy trình thẩm định giá, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về Xác định thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá. Cụ thể như sau:

“Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá được xác định trên cơ sở đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản thẩm định giá; biến động về pháp lý, thị trường liên quan đến tài sản thẩm định giá và mục đích thẩm định giá nhưng tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực.”

Như vậy, chứng thư thẩm định có giá trị pháp lý tùy thuộc vào loại hình tài sản, các biến động thị trường liên quan tới tài sản đó, đặc điểm hao mòn…nhưng không quá 6 tháng. Khi hết thời hạn trên cần tiến hành thẩm định giá lại từ đầu để xác định chính xác nhất giá trị của tài sản.

thời hạn chứng thư định giá, hiệu lực chứng thư thẩm định giá

Đơn vị ban hành chứng thư thẩm định giá

Các công ty thẩm định giá độc lập hay thẩm định viên về giá có đủ điều kiện pháp lý (Có Đăng ký kinh doanh và Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá – Đối với công ty; Thẻ thẩm định viên – đối với cá nhân), năng lực nghiệp vụ sẽ được ban hành Chứng thư thẩm định giá tài sản.

Sau quá trình thẩm định giá, Thẩm định viên hay Công ty thẩm định giá phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đã ban hành.

Các loại tài sản có thể ban hành chứng thư thẩm định giá ?

Hiện nay không có quy định cụ thể chi tiết về các loại tài sản cần thẩm định giá. Theo Luật Giá – “Điều 31. Tài sản thẩm định giá” có nêu:

 1. Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.
 2. Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, việc thẩm định giá và sau đó là ban hành chứng thư thẩm định giá được thực hiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá hoặc trường hợp Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mục đích sử dụng chứng thư thẩm định giá

Chủ tài sản hay đơn vị yêu cầu thẩm định giá có thể sử dụng chứng thư và báo cáo thẩm định giá cho các giao dịch kinh tế như:

 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng với Ngân hàng, tổ chức tài chính.
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn đầu tư
 • Xử lý nợ, đền bù, bảo hiểm tài sản
 • Phân chia tranh chấp, thừa kế tài sản
 • Hạch toán thuế, tính thuế
 • Làm cơ sở giá khởi điểm cho đấu đầu, thanh lý tài sản
 • Chứng minh tài chính cho định cư nước ngoài, du học
 • Mua sắm công, đấu thầu cung cấp sản phẩm – dịch vụ
 • Các mục đích khác theo yêu cầu…

Tại sao cần tái thẩm định giá tài sản khi hết hạn chứng thư thẩm định giá?

Như đã nói, chứng chư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá là văn bản pháp lý xác định giá trị của tài sản. Mà giá trị tài sản thường biến động sau một thời gian nhất định, nhất là các tài sản như bất động sản, giá trị doanh nghiệp, phương tiện vận tải. Vì vậy để đảm bảo tính chính xác, tránh thất thoát giá trị tài sản thì tối đa sau 6 tháng (tính từ khi ban hành chứng thư thẩm định giá), khách hàng cần tái thẩm định giá tài sản đó.

Khi tiến hành tái thẩm định giá tài sản, đơn vị thực hiện thẩm định giá cần thực hiện lại từ đầu quy trình thẩm định giá để đánh giá chính xác và khách quan nhất.

Thông tin liên hệ