THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN MUA SẮM CÔNG, ĐẤU THẦU

334 lượt xem

Mua sắm tài sản công thông qua hình thức mua sắm tập trung, đấu thầu là hoạt động rất phổ biến đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp…mà có sử dụng nguồn tiền từ ngân sách nhà nước. Theo các quy định về luật đấu thầu, luật quản lý sử dụng tài sản công thì việc thẩm định giá tài sản trong danh mục mua sắm công, đấu thầu là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo sự chính xác, khách quan, tránh việc chiếm dụng ngân sách nhà nước.

mua sắm công, định giá tài sản mua sắm, đấu thầu mua sắm tập trung, thiết bị mua sắm

Các loại tài sản mua sắm công

Căn cứ theo Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định như sau:

  • Việc mua sắm trụ sở làm việc và tài sản công khác được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công.
  • Việc mua sắm tài sản công được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán.
  • Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng bắt buộc đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
  • Đối với tài sản không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản cùng loại thì có thể thống nhất gộp thành một gói thầu để giao cho một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc giao cho đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc mua sắm.

Như vậy, có thể nói không có quy định cụ thể danh mục tài sản nào được mua sắm công mà theo nhu cầu thực tế tại các đơn vị Nhà nước, tuân theo các danh mục mua sắm tập trung theo luật đấu thầu; hoặc theo phê duyệt của thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan.

Thẩm định giá tài sản đấu thầu, mua sắm công là gì?

Thẩm định giá tài sản khác với thẩm tra tài sản. Thẩm định giá tài sản mua sắm công, đấu thầu là hoạt động xác định giá trị của tài sản được phê duyệt mua sắm công, đấu thầu bằng đơn vị tiền Đồng theo giá trị thị trường tại thời điểm định giá. Hoạt động thẩm định giá phải do đơn vị thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện pháp lý (Có đăng ký kinh doanh; Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá do Bộ tài chính cấp); năng lực thực hiện.

Chứng thư và báo cáo thẩm định giá tài sản được xem là cơ sở pháp lý để cơ quan liên quan xác định giá trị tài sản đó là chính xác, đảm bảo hoạt động chi của ngân sách Nhà nước.

Vì sao cần thẩm định giá tài sản mua sắm, đấu thầu?

Như đã nói ở trên, yêu cầu thẩm định giá tài sản mau sắm công, đấu thầu là yêu cầu pháp lý bắt buộc nhằm đánh giá khách quan nhất giá trị tài sản, đảm bảo cho hoạt động mua sắm không bị sai lệch hoặc “thổi giá” nhằm thu lợi từ Ngân sách Nhà nước. Hay nói cách khác, thẩm định giá tài sản mua sắm công, gói thầu nhằm:

  • Kiểm tra giá tiền, số lượng, chủng loại các thiết bị, đầu danh mục trong danh mục/dự toán có phù hợp với giá cả thị trường ở thời điểm thẩm định giá.
  • Kiểm tra tính pháp lý, đúng đắn của dự toán có phù hợp với quyết định đấu thầu của cơ quan mời thầu.
  • Xác định giá trị dự toán gói thầu sau thẩm định để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán của gói thầu đó.

mua sắm công, định giá tài sản mua sắm, đấu thầu mua sắm tập trung, thiết bị mua sắm

Phí thẩm định giá mua sắm, đấu thầu

Chi phí thuê thẩm định giá hay còn gọi là phí thẩm định giá là khoản tiền mà đơn vị muốn thẩm định giá (bên mua hay Chủ đầu tư) cần trả cho các công ty định giá thực hiện thẩm định giá. Phí thẩm định giá có 2 cách để tính:

  • Một là tính theo phần trăm (%) của tổng giá trị dự toán gói thầu cộng với chi phí phát sinh khác (công tác phí, thuế VAT, phí kiểm nghiệm (nếu có))
  • Hai là theo giá trọn gói thỏa thuận giữa hai bên

Thông tin chi tiết về Phí định giá tài sản mua sắm công liên hệ: 0901 186 200

Công ty định giá tài sản đấu thầu, mua sắm công tốt nhất

Với hơn 20 kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong ngành định giá, Thẩm định giá Đông Dương – SunValue được biết đến là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về định giá tài sản, trong đó có các tài sản cho mục đích mua sắm công, đấu thầu.

Đông Dương – SunValue tự hào đã định giá thành công hàng nghìn tài sản, thiết bị, máy móc, vật tư ở các lĩnh vực khác nhau cho mục đích mua sắm – đấu thầu. Vì vậy, chúng tôi hiểu rõ “khẩu vị” và yêu cầu của các đối tác là cơ quan Nhà nước, nhà cung cấp tài sản.

Với những thế mạnh đang có như: cơ sở dữ liệu về giá phong phú; kinh nghiệm định giá nhiều tài sản khó; đội ngũ thẩm định viên đông đảo chuyên môn cao; hệ thống CN – PGĐ lên tới hơn 50 điểm trên toàn quốc…Thẩm định giá Đông Dương – SunValue cam kết mang đến cho đối tác – khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Thông tin liên hệ: