Định giá doanh nghiệp giáo dục, trường học tư thục

432 lượt xem

Doanh nghiệp ngành giáo dục, trường tư thục là tổ chức kinh doanh tư nhân cho các mục đích cụ thể (lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận). Vì vậy, việc thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục hay các trường tư thục được thực hiện theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 (Tiêu chuẩn thẩm định giá Doanh nghiệp).Chứng thư thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục được sử dụng cho các mục đích như: vay vốn ngân hàng, gọi vốn đầu tư, mua bán cổ phần, báo cáo thuế, chứng minh tài sản…

trường tư thục, định giá doanh nghiệp giáo dục, công ty thẩm định giá đông dương

Trường học tư thục, doanh nghiệp giáo dục là gì?

Trường học tư thục là mô hình hoạt động theo trường học nhưng được đứng tên pháp nhân là Doanh nghiệp và có cơ cấu thu chi là doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, trường học tư thục cũng có thể thực hiện các giao dịch kinh tế như: thế chấp vay vốn ngân hàng, góp vốn đầu tư, mua bán – chuyển nhượng, rút cổ phần…

Với lĩnh vực kinh doanh chính là đào tạo, giảng dạy, trường học tư thục hay doanh nghiệp ngành giáo dục vừa phải đáp ứng các điều kiện pháp lý về doanh nghiệp, vừa phải có đủ các điều kiện pháp lý về ngành giáo dục, giảng dạy chuyên môn.

Thẩm định giá trị trường học tư thục là gì?

Thẩm định giá trường tư thục hay công ty giáo dục chính là việc xác định giá trị được quy đổi thành tiền của trường tư thục hay doanh nghiệp đó theo giá trị thị trường tại thời thẩm định giá. Cũng giống như bất động sản, doanh nghiệp, phương tiện vận tải…việc thẩm định giá trường tư thục hay công ty giáo dục cũng thực hiện theo các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, do công ty thẩm định giá có đủ điều kiện pháp lý, năng lực thực hiện.

Sau thẩm định giá, giá trị của công ty giáo dục sẽ được thể hiện trên Chứng thư và báo cáo thẩm định giá. Đây là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện các giao dịch kinh tế liên quan đến giá trị trường học tư thục hay doanh nghiệp đào tạo đó.

trường tư thục, định giá doanh nghiệp giáo dục, công ty thẩm định giá đông dương

Các bước định giá doanh nghiệp giáo dục, trường tư thục

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục, trường tư thục được thực hiện theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12, bao gồm các bước:

 • Tiếp nhận hồ sơ, mục đích thẩm định giá.
 • Khảo sát thực tế, thu thập thông tin thị trường.
 • Xây dựng báo cáo thẩm định giá.
 • Kiểm soát.
 • In ấn, phát hành chứng thư.

Thẩm định giá trường tư thục cho mục đích gì?

Thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục hay trường tư thục là hoạt động chuyên môn của ngành tài chính. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giá trị tài sản thì thẩm định giá là yêu cầu tất yếu để các bên có cơ sở xác định chính xác nhất.

Cụ thể, thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục nhằm:

 • Kêu gọi đầu tư, góp vốn cổ phần
 • Chứng minh tài chính
 • Phát hành cổ phiếu (IPO)
 • Thế chấp ngân hàng, vay vốn tín dụng
 • Xác định giá trị đền bù
 • Báo cáo đại hội cổ đông, hội đồng quản trị
 • Báo cáo thuế, kiểm toán
 • Mua bán – chuyển nhượng – sáp nhập
 • Các mục đích khác…

Phí thẩm định công ty giáo dục

Phí thẩm định giá công ty giáo dục, trường tư thục được hiểu là chi phí mà chủ tài sản cần bỏ ra để thuê đơn vị thẩm định giá có đủ điều kiện pháp lý, năng lực thực hiện.

Phí thẩm định sẽ do hai bên tự thỏa thuận thông qua hợp đồng dịch vụ thẩm định giá, thông thường sẽ theo bảng phí định giá của công ty thẩm định giá quy định.

Chi tiết về bảng phí định giá trường tư thục liên hệ: 0901 186 200

trường tư thục, định giá doanh nghiệp giáo dục, công ty thẩm định giá đông dương 3

Phương pháp thẩm định giá

Phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp giáo dục được áp dụng theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 (Thẩm định giá doanh nghiệp). Theo thông tư 28/2021/TT-BTC, nguyên tắc tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí và cách tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp thẩm định giá cần lựa chọn các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp và thông tin tự thu thập để thẩm định giá.

Cụ thể, bao gồm các phương pháp sau:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp tài sản
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Thẩm định viên lựa chọn một trong các phương pháp định giá trên, dựa vào hồ sơ thu thập thực tế, thực trạng tài sản, mục đích thẩm định giá. Ngoài ra, thẩm định viên cũng có thể áp dụng đồng thời nhiều phương pháp định giá để xác định được chính xác nhất giá trị trường tư thục.

Đơn vị định giá trường tư thục trên toàn quốc

Thẩm định giá trường tư thục, doanh nghiệp giáo dục là hoạt động chuyên môn của ngành thẩm định giá. Vì vậy, ngoài điều kiện pháp lý, đơn vị thẩm định giá cần có đủ năng lực về chuyên môn thẩm định, đội ngũ thẩm định viên giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, quản trị kinh doanh, luật doanh nghiệp, xây dựng, thuế, bất động sản… để có thể xác định giá trị một cách tối ưu nhất, đáp ứng các yêu cầu của chủ tài sản.

Thẩm định giá Đông Dương – SunValue được biết đến là thương hiệu thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực định giá doanh nghiệp. Với ưu thế vượt trội như:

 • Kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động chuyên sâu trong ngành thẩm định giá,
 • Hệ thống hơn 50 CN/PGD trên toàn quốc
 • Áp dụng chuyển đổi số vào toàn bộ quá trình thẩm định
 • Có sợ hợp tác, liên kết với hơn 85% tổ chức Ngân hàng, tín dụng tại Việt Nam
 • Quy trình thẩm định giá nhanh
 • Bảo hành giá trị sau thẩm định…

Thẩm định giá Đông Dương – Sunvalue cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ thẩm định giá tài sản hàng đầu Việt Nam.

Thông tin chi tiết: