ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CHO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

310 lượt xem

Vay ngân hàng chính sách là hoạt động cấp tín dụng cho những đối tượng thuộc chính sách xã hội nhằm góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế vì mục tiêu dân giàu nước mạnh của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vay vốn ngân hàng chính sách vẫn có những ràng buộc nhất định tương tự như việc vay vốn ngân hàng thương mại khác, trong đó có việc thẩm định giá tà sản đảm bảo. Hãy cùng Thẩm định giá Đông Dương tìm hiểu về vấn đề này.

ngân hàng chính sách, định giá ngân hàng, tài sản định giá, ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Ngân hàng Chính sách xã hội là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Khác với ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%; Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội có hai phương thức cho vay: cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác. Trong đó, cho vay ủy thác chiếm hơn 98% tổng dư nợ (2017). Cho vay ủy thác là hình thức Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác một số công đoạn trong quy trình cho vay cho bốn tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là Hội, Đoàn thể) gồm Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phân loại đối tượng vay Ngân hàng chính sách

Theo tôn chỉ mục đích hoạt động và phân loại đối tượng cấp tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội gồm:

 • Cho vay hộ nghèo
 • Cho vay hộ cận nghèo.
 • Cho vay hộ mới thoát nghèo.
 • Cho vay học sinh, sinh viên.
 • Cho vay đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
 • Cho vay thương nhân vùng khó khăn.
 • Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở.
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở tránh lũ.
 • Cho vay hộ gia đình có người HIV, sau cai nghiện.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi.
 • Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 • Cho vay hộ hộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sống Cửu Long.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề.
 • Cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo.
 • Các chương trình dự án vốn nước ngoài.

ngân hàng chính sách, định giá ngân hàng, tài sản định giá, ngân hàng chính sách xã hội

Tại sao cần thẩm định giá tài sản cho vay vốn ngân hàng chính sách?

Vay vốn ngân hàng chính sách mặc dù là hoạt động cấp vốn tín dụng cho những người nghèo, những đối tượng chính sách với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế cho những đối tượng chính sách đó. Tuy nhiên, với một vài trường hợp cấp tín dụng, người vay vẫn cần tài sản thế chấp đảm bảo cho ngân hàng chính sách.

Thẩm định giá tài sản thế chấp đảm bảo vay vốn ngân hàng chính sách là việc xác định giá trị tài sản đảm bảo theo giá trị thị trường, được quy đổi ra tiền tại thời điểm thẩm định giá. Thẩm định giá tài sản đảm bảo nhằm giúp Ngân hàng chính sách xác định giá trị khoản tín dụng có thể cấp cho khách hàng, cũng như khả năng thanh khoản tài sản đảm bảo nhằm thu hồi số tiền đã cấp khi đến hạn.

Quy trình thẩm định giá tài sản vay ngân hàng chính sách

Cũng tương tự như các mục đích khác, thẩm định giá tài sản cho mục đích vay vốn ngân hàng chính sách thường trải qua các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin loại hình tài sản và mục đích thẩm định giá
 • Bước 2: Khảo sát thực tế, thu thập thông tin thị trường
 • Bước 3: Xây dựng báo cáo thẩm định giá theo các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.
 • Bước 4: Kiểm soát.
 • Bước 5: Phát hành chứng thư & báo cáo thẩm định giá

Quy trình thẩm định giá tài sản như bất động sản, máy móc, phương tiện vận tải, doanh nghiệp, dự án… đều cần tuân theo các quy định về nghiệp vụ và quy trình thẩm định giá Việt Nam.

Dịch vụ định giá vay ngân hàng chính sách toàn quốc

Thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị, dự án, doanh nghiệp, ô tô – tàu thuyền…là thế mạnh của Thẩm định giá Đông Dương – SunValue. Với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên sâu trong ngành thẩm định giá, chúng tôi đã và đang là đối tác quen thuộc của hơn 85% Ngân hàng, tổ chức tín dụng tại Việt Nam; trong đó bao gồm cả Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

Chứng thư thẩm định giá của Đông Dương đã được hầu hết các Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tại các tỉnh, thành phố chấp thuận và sử dụng làm cơ sở tham khảo xác định giá trị tài sản đảm bảo cho mục đích cấp tín dụng.

ngân hàng chính sách, định giá ngân hàng, tài sản định giá, ngân hàng chính sách xã hội

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG DƯƠNG – SUNVALUE CAM KẾT

 • Thời gian Thẩm định giá siêu tốc  (chỉ từ 1 – 4 ngày)
 • Kết quả chính xác
 • Hiểu rõ mong muốn và yêu cầu của khách hàng nhờ kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động
 • Phí thẩm định cạnh tranh nhất
 • Chứng thư uy tín,có tính pháp lý và được hơn 85% Ngân hàng tại Việt Nam chấp thuận.
 • Tư vấn hướng dẫn định giá miễn phí
 • Bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin liên hệ