ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN DOANH NGHIỆP QUÁ CAO: XỬ LÝ THẾ NÀO?

272 lượt xem

Khi kê khai vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp, pháp luật có quy định cần trung trực, chính xác để đảm bảo các quyền lợi của cá nhân, tổ chức góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, thực tế lại có nhiều doanh nghiệp cố tình hoặc chưa có nghiệp vụ định giá chính xác tài sản góp vốn nên dẫn đến giá trị thực tế của doanh nghiệp bị sai lệch.

định giá góp vốn, gop von doanh nghiep, tai san gop von

Tài sản góp vốn doanh nghiệp đúng quy định

Hiện nay việc góp vốn doanh nghiệp được pháp luật quy định không nhất thiết phải là tiền mặt, mà có thể là các tài sản khác có giá trị, có thể quy đổi được ra tiền. Cụ thể tại Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020, các cá nhân, tổ chức có thể tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bằng các tài sản gồm:

  • Tiền mặt nội, ngoại tệ
  • Quyền sử dụng đất, bất động sản, dự án đầu tư
  • Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
  • Các tài sản có thể định giá được bằng đơn vị tiền Đồng của Việt Nam như: hàng hóa, máy móc, thiết bị vận tải, nhà xưởng, tài chính, vàng…
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi

Định giá tài sản góp vốn doanh nghiệp cần trung thực

Cũng theo điều 34 Luật doanh nghiệp 2020, việc thẩm định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Đồng của Việt Nam hay ngoại tệ thì phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc đơn vị thẩm định giá chuyên nghiệp (được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá) thẩm định giá và xác định giá trị bằng đơn vị tiền Đồng Việt Nam.

Việc định giá tài sản góp vốn một cách khách quan, chính xác không chỉ đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông doanh nghiệp mà còn giúp công tác quản lý của cơ quan nhà nước như: Bộ kế hoạch đầu tư, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường…được thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp được định giá cao hơn so với thực tế thì khi xảy ra các trường hợp tranh chấp cổ phần, rút cổ phần thì, thủ tục phá sản…các cổ đông sẽ không nhận được quyền lợi chính xác, dẫn tới những thủ tục rắc rối về sau.

định giá góp vốn, gop von doanh nghiep, tai san gop von 2

Chế tài xử lý việc định giá doanh nghiệp cao hơn thực tế

Tài sản góp vốn được xác định ngay từ khi làm thủ tục thành lập công ty và có thể thay đổi, bổ sung (nếu có) trong quá trình phát triển doanh nghiệp.  Vì vậy, việc xác định giá trị tài sản góp vốn công ty cũng được chia thành hai trường hợp:

  • Khi thành lập doanh nghiệp

Giá trị tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập doanh nghiệp đồng ý và thống nhất hoặc do một công ty thẩm định giá chuyên nghiệp (có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá) thực hiện.Trường hợp thuê đơn vị định giá ngoài thì kết quả thẩm định giá tài sản góp vốn, phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập, đơn vị góp vốn chấp thuận.

Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên quan chịu trách nhiệm góp thêm tài sản bằng số tiền chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá sai giá trị tài sản góp vốn.

định giá góp vốn, gop von doanh nghiep, tai san gop von

  • Trong quá trình hoạt động

Giá trị tài sản góp vốn phải được Chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên/HĐQT và người góp vốn thống nhất (tự thỏa thuận); hoặc do đơn vị thẩm định giá thực hiện. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Kết luận

Thẩm định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp là hoạt động tối quan trọng, đảm bảo các quyền lợi chính xác cho các cổ đông cũng như công tác quản lý của Nhà nước. Do các loại hình tài sản góp vốn rất đa dạng nên việc xác định chính xác giá trị được quy đổi ra tiền của nhà đầu tư cần có đội ngũ định giá độc lập, khách quan và đúng chuyên môn để tránh những thiệt hại đáng tiếc về sau.

Thông tin về thẩm định giá tài sản góp vốn doanh nghiệp: