Ngân hàng Nhà nước cấp hết Room tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng

313 lượt xem

Với định hướng tăng trưởng cho cả hệ thống tín dụng là 15%, ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ room tín dụng cả năm cho các ngân hàng theo phương thức chủ động tự điều chỉnh cho từng Ngân hàng mà không cần đợi các nhà băng gửi đề nghị như mọi năm.

room tin dung, hạn mức tín dụng 2024, hạn mức room vay vốn, ngân hàng nhà nước

Ngân hàng Nhà nước tự điều chỉnh theo tình hình thực tế

Điểm mới trong việc quy định room tín dụng cho các ngân hàng trong toàn hệ thống năm nay là Ngân hàng Nhà nước sẽ tự chủ động xác định và điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng (Room) cho từng Ngân hàng mà không cần đợi văn bản đề nghị cấp thêm từ phía các nhà băng như mọi năm. Lãnh đạo một ngân hàng Thương mại cổ phần cho biết, điểm tích cực này giúp họ chủ động hoạch định kế hoạch kinh doanh cả năm.

Việc phân bổ room tín dụng này được Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng ngày 31/12/2023.

“Để tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn ra nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và yêu cầu các nhà băng kiểm soát cả năm theo quy định”, văn bản nêu.

Theo đó, định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 15%, có linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tế. Năm ngoái, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14-15%, nhưng kết quả thực hiện đến 21/12 đạt khoảng 11%.

room tin dung, hạn mức tín dụng 2024, hạn mức room vay vốn, ngân hàng nhà nước

Công thức tính chỉ tiêu tăng trưởng cho từng nhà băng được Ngân hàng Nhà nước dựa trên các yếu tố đầu vào gồm: dư nợ tín dụng năm 2023, điểm xếp hạng năm 2022, các khoản bán dư nợ tín dụng trong 2024 và chưa thu hồi được tiền.

Nghiêm cấm ngân hàng cấp tín dụng sai quy định

Bên cạnh việc giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trong năm 2024, ngân hàng Nhà nước còn nghiêm cấm các nhà băng cấp tín dụng không đúng quy định, cấp cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau… với lãi suất ưu đãi.

Điều này là nhằm tạo ra sự bình đẳng cũng như đúng với mục tiêu điều hành của Chính phủ là hỗ trợ về dòng tiền một cách thực chất đến người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp nhưng đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn.

Văn bản của ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

room tin dung, hạn mức tín dụng 2024, hạn mức room vay vốn, ngân hàng nhà nước

Kết luận

Sự thay đổi trong cách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước diễn ra sau khi Thủ tướng nhiều lần có các công điện về việc đẩy vốn ra nền kinh tế. Theo đó, việc ngân hàng Nhà nước chủ động gia hạn, điều chỉnh hạn mức tín dụng cho các ngân hàng giúp công tác điều hành tín dụng của Chính phủ được chủ động, linh hoạt hơn, giảm bớt các quy trình, thời gian thực hiện.

Cuối tháng 11/2023, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm từ việc điều hành tín dụng chậm trong năm 2022. Theo ông, việc điều hành tăng trưởng tín dụng cần kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Thôm tin liên hệ