Lập, phát hành khống chứng thư, báo cáo Thẩm định giá bị phạt tới 50 triệu đồng

236 lượt xem

Mới đây Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá năm 2023. Theo đó, BTC đề xuất phạt từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi lập hoặc phát hành khống chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá, các tài liệu liên quan đến hoạt động thẩm định giá theo quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam

nghị định bộ tài chính, vi phạm thẩm định giá, xử lý vi phạm thẩm định giá

Phạt tiền đối với vi phạm công bố thông tin

Đối với các vi phạm về quy định công khai thông tin, dự thảo Nghị định lần này của Bộ Tài chính có quy định cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi công khai không đầy đủ các thông tin về thẩm định giá theo quy định.
 • Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện công khai thông tin về thẩm định giá theo quy định

Ngoài ra, đối với các vi phạm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động thẩm định giá tài sản, dự thảo Nghị định cũng đề xuất phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Báo cáo không đúng mẫu theo quy định của pháp luật về thẩm định giá;
 • Báo cáo, cung cấp thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về thẩm định giá sau thời gian 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo trong các trường hợp sau:

 • Có sự biến động thẩm định viên về giá do thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp không còn duy trì điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá hoặc thay đổi nơi đăng ký hành nghề.
 • Thay đổi thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, gồm: Thông tin về doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp; Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá và người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

nghị định bộ tài chính, vi phạm thẩm định giá, xử lý vi phạm thẩm định giá

Phạt đến 30 triệu đồng đối với vi phạm lập, phát hành chứng thư thẩm định giá

Các vi phạm quy định về việc lập và phát hành chứng thư thẩm định giá, Bộ tài chính có đề xuất chế tài xử lý trong dự thảo Nghị định này. Cụ thể, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Lập chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá với tư cách cá nhân;
 • Phát hành chứng thư thẩm định giá không kèm theo báo cáo thẩm định giá hoặc ngược lại.

Phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Ký chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá không đúng với lĩnh vực chuyên môn, thông báo của cơ quan nhà nước về lĩnh vực được phép hành nghề;
 • Ký chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá khi không đáp ứng các điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá theo quy định.
 • Phát hành chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có người đứng đầu chi nhánh không còn là thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp hoặc không còn đáp ứng các điều kiện về hành nghề thẩm định giá.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với các vi phạm nghiệm trọng về lập, phát hành chứng thư. Cụ thể, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

 • Lập hoặc phát hành khống chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá, các tài liệu liên quan đến hoạt động thẩm định giá theo quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam;
 • Phát hành chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá đang bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Kết luận

Dự thảo nghị định quy định về mức xử phạt các vi phạm trong hoạt động thẩm định giá được Bộ tài chính thay mặt Chính phủ soạn thảo để trình lên các cơ quan chuyên trách phê duyệt. Mục đích của dự thảo Nghị định lần này là nhằm đảm bảo với Luật giá số 16/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn; Luật xử lý vi phạm hành chính tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thẩm định giá.

Nguồn: Tổng hợp Bộ tài chính

Thông tin liên hệ